آرشین پرواز قصرآریا

User Pic
نام مدیر: فرشاد سیفی
شماره مجوز گردشگری آژانس: 9521261785
تلفن: 02188423462
فکس: 89778308
تلفن همراه: 09129453668
آدرس محل کار: تهران – خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) – نرسیده به چهارراه اندیشه – پلاک ۴۰ -طبقه اول – واحد ۲
خدمات آژانس: -
تعداد پرسنل: -
وب سایت

آخرین تورهای آرشین پرواز قصرآریا

تور بانکوک و پوکت نوروز۹۸( پرواز مستقیم) 7.700.000 تومان تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا نوروز۹۸ 7.550.000 تومان تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت نوروز۹۸ 8.900.000 تومان تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ترکیبی تایلند | تور بانکوک و پاتایا ۱۹ اسفند۹۷ 5050 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۱۶ اسفند ۹۷ 4870 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند ترکیبی | تور بانکوک و پاتایا ۱۶ اسفند 4540 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور پوکت ۱۶ اسفند ۹۷ 6250 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور پاتایا ۱۵ شهریور 3080 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور بانکوک و پاتایا ۳۱ خرداد 2270 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ترکیبی تایلند | تور بانکوک و پوکت ۱۶ اسفند ۹۷ 5550 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور پوکت ۳۱ خرداد 3250 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور پاتایا ۳۱ خرداد 2300 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت با پرواز غیر مستقیم ویژه نوروز۹۷ 4400 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت با پرواز مستقیم ویژه نوروز۹۷ 5050 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور بانکوک پوکت ویژه نوروز۹۷ 4500 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور بانکوک و پاتایا ویژه نوروز۹۷ 3790 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت و بانکوک ویزه نوروز۹۷ 4.700.000 تومان + 270 دلار تومان 9 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ویژه نوروز۹۷ 6200 تومان 10 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا و پوکت 2560 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور بانکوک و پوکت 2910 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور بانکوک پاتایا 1680 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت 2750 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا 1900 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: پوکت ۶ شب و ۷ روز 2450 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: بانکوک و پاتایا 1780 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: پاتایا 1840 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: بانکوک و پوکت 2350 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: بانکوک و پوکت ویژه جشن آب در تایلند 2.460.000 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: بانکوک و پوکت نوروز۹۶ 3790000 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: بانکوک و پاتایا ویژه جشن آب در تایلند 1.820.000 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 

درباره آژانس

استفاده از مطالب وب سایت تور تایلند به هر نحوی، بدون اجاز از مدیریت سایت ممنوع می باشد و دارای پیگرد قانونی است.