قصر شایان رویایی

User Pic
نام مدیر: فریبرز سیفی
شماره مجوز گردشگری آژانس: 9321267858
تلفن: 02188464462
فکس: -
تلفن همراه: 9126702600
آدرس محل کار: تهران
خدمات آژانس: -
تعداد پرسنل: -
وب سایت

آخرین تورهای قصر شایان رویایی

تور پوکت ویژه نوروز ۹۸ 1019 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ۱۹ اسفند ۷ شب 6190 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۱۹ اسفند ۷ شب 4600 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۲۵ مرداد 5030 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ویژه پوکت ۸ شهریور 4690 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ترکیبی پوکت پاتایا 3071 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ۲۵ مرداد 6540 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۸ شهریور 3580 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند | تور بانکوک | ۴ خرداد ۹۷ 2540 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ترکیبی بانکوک پاتایا 2000 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۵ آذر 1510 تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ۸ آذر 2750 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۳۰ آبان ۸ شب 1690 تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ۲۹ آبان ۷ شب 2280 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۲۶ آبان ۸ شب 1810 تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
پاتایا ۱۷ آبان ۷ شب 1910 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پوکت ۱۵ آبان ۷ شب 2320 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۶ آبان ۸ شب 1970 تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور پاتایا ۷ شب ۱۰ آبان 1880 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پوکت پاتایا ۲۵ مهر ۷ شب 2580 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پوکت ۸ آبان ۷ شب 2470 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پاتایا ۳۰ مهر ۶ شب 1880 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند بانکوک پاتایا ۱۰ شب ۲۳ مهر 2230 تومان 10 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند بانکوک پوکت ۱۱ آبان ۷ شب 2530 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پوکت ۷ شب ۱۹ مهر 2310 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پاتایا ۸ شب ۱۵ مهر 2130 تومان 8 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند پاتایا ۷ شب ۱۰ مهر 2060 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: پاتایا ۸ شب و ۹ روز ویژه 1.970.000 تومان 6 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور ترکیبی تایلند: بانکوک + پاتایا ۷ شب و ۸ روز 2200 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 
تور تایلند: ترکیبی پوکت و بانکوک ۷ شب و ۸ روز 2890 تومان 7 شب
اتمام اعتبار تور
 

درباره آژانس

استفاده از مطالب وب سایت تور تایلند به هر نحوی، بدون اجاز از مدیریت سایت ممنوع می باشد و دارای پیگرد قانونی است.